Algemene Voorwaarden

  • Bij deelname gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
  • Het boeken van een massage/ deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording. Hij/zij is verplicht om voor aanvang van een les eventuele blessures, een zwangerschap of psychische klachten te melden. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende klachten.
  • Persoonlijke uitingen van deelnemers/clientèle worden vertrouwelijk behandeld.
  • Kom op tijd.
  • De docent/Studio Fitaal kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les/massage.
  • Studio Fitaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal in en rond de accommodatie.
  • Afmelden: lessen en massages die binnen 1 uur voor aanvang worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht.
  • Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties worden er in principe geen lessen gegeven.
  • Bij afwezigheid van de docent wordt er een vervanger gezocht. Mocht dit niet lukken dan zal de les niet in rekening worden gebracht.
  • Informatie, voorwaarden en tarieven kunnen door Studio Fitaal ten allen tijde worden gewijzigd.