Yoga Retreat Fuerteventura

Yoga Retreat Fuerteventura

Nog plek voor 2 personen (M/V)! Heerlijk nazomeren in oktober.

Kleurcode Spanje = geel. Een coronabewijs of pcr test is voldoende, geen quarantaine. 

Zomerkleding, zwemkleding, yoga outfit... meer heb je niet nodig! Boeken en info via de link "Retreat"

Boeken

 

1. Boekings- en annuleringsvoorwaarden
1.1 Door het invullen van het inschrijfformulier/verstrekken van de benodigde gegevens en het betalen van de deelnamekosten (aanbetaling) verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
1.2 De aanbetaling is 25% van de reissom en dient binnen de aangegeven termijn (7 tot 14 dagen) aan Studio Fitaal te zijn voldaan. Het resterende deelnamegeld dient uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan te zijn. **
1.3 De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of bij betaling van het volledige deelnamegeld, afhankelijk van de datum.
1.4 Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.
1.5 Als deelnemers besluiten te annuleren, hebben zij het recht op terugbetaling van een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

  • tot drie maanden voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 50% van de aanbetaling
  • tot twee maanden voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 25% van de aanbetaling
  • tot één maand voor aanvang van het retreat: geen restitutie mogelijk

1.6 Indien de deelnemer niet in staat is het retreat bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van het retreat aan Studio Fitaal te zijn doorgegeven.
1.7 Studio Fitaal heeft het recht om het retreat te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering heeft de deelnemer recht op  terugbetaling van de deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
1.8 Studio Fitaal heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan het programma.

2. Aansprakelijkheid
2.1 Studio Fitaal zal haar uiterste best doen zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van het programma en het verstrekken van de juiste informatie.
2.2 Deelname aan het retreat is op eigen risico.  Studio Fitaal is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van de eigendommen.
2.3 Lichamelijke klachten dienen altijd voorafgaand aan een activiteit gemeld te worden bij de docent.
2.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Studio Fitaal voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens het retreat.

3. Huisregels
3.1 De locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens het retreat niet toegestaan.
3.2 Studio Fitaal is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol met elkaar omgaan.
3.3 Behandel de locatie en haar omgeving met zorg. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
3.4 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcoholgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het retreat.

4. Verzekering
4.1. Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden, zeker bij buitenlandse activiteiten.
4.2 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.

 

* Velden met een sterretje zijn verplicht.
** Op het moment van inschrijven, dient er binnen 7 dagen een aanbetaling gedaan te worden van 25%. Het restbedrag hoeft pas te worden betaald 6 weken voor vertrek.

Recaptcha is verplicht